Danh sách nhà xe chợ thuốc Hapulico đi các tỉnh

Danh sách nhà xe Hapulico sắp xếp theo tuyến đi các tỉnh.

STT Tỉnh Tên nhà xe Số ĐT Giờ xuất bến
1 Hưng Yên Thanh Bình 0167.544.5755 11h45′
Phương Linh 0963.871.618 12h30′
Thanh Dũng 0164.668.3668 11h45′
Phố Hiến 0983.622.579 13h10′
2 Bắc Kạn A Zin (xe Thanh Bình) 01664.517.662 12h00
Hồng Long 0989.192.472 12h00
Dương 02803.609.656 – 0985.40.5555 – 0915.807.866
3 Việt Trì Thái Vinh 0988.300.215 13h30′
Đức Thành 0965.858.829 12h30′13h30′
4 Vĩnh Phúc Cường Hương 0944.841.964 13h30′
Cường Dũng 0905.691.868094.710.7168 12h30′ – 14h30′
Lê Thịnh 0914.558.122 11h30′
4 Tuyên Quang Nhật Nam 0976.658.197 12h30′
5 Hà Giang Nhật Nam 0976.658.197 12h30′
6 Thanh Hóa Hoàng Quý 0919.254.798 12h30′
Tân Cả Lợi 0915.004.724 11h30′ – 11h45′
7 Bắc Ninh Xe A Chi 0913.257.681 13h30′
Hải Hà / Đông Hải 0168.444.9936 12h00
8 Bắc Giang Xe A Chi 0913.257.681 13h30′
Hải Hà / Đông Hải 0168.444.9936 12h
Anh Đức 0979.607.180 11h
9 Hòa Bình Anh Ca 0163.809.8868 13h00
10 Thái Bình Hưng Thành 0966.529.456 11h45′
Trường An 0918.010.245 11h45′12h30′
11 Hải Dương Trọng Khánh 0912.412.181 10h45′
Trung Anh 0906.133.003 10h45′ (huyện)11h30′ (tỉnh)
Trung Nguyên 0986.103.834 14h30′
12 Thái Nguyên Thành Đạt 0979.313.492 9h15′12h
Hồng Long 0989.192.472 11h30′
Bảo Quốc Tuấn 0946.932.941 – 0946.715.247 13h
Dương 02803.609.656 – 0985.40.5555 – 0915.807.866
13 Yên Bái Hệ Trọng 0168.665.1438 12h00′
14 Quảng Ninh Trọng Khánh 0912.412.181 10h45′
Anh Đức 0979.607.180 11h
Tín Thành 0904.699.747 11h30′
15 Lạng Sơn Anh Đức 0979.607.180 12h00′
16 Nam Định Đắc Hùng 0918.720.566 13h45′ (Hapu)15h15′ (Hào Nam)
Trường An 0918.010.245 11h45′12h30′
A Tuấn AZ 0913.290.516 13h30′
17 Hà Nam Đắc Hùng 0918.720.566 13h15′ (Hapu)15h15′ (Hào Nam)
18 Phủ Lý Trường An 0918.010.245 11h45′
19 Sơn Tây Linh Hoạt 0984.258.089 13h30′
20 Hải Phòng Dư Lệ 0904.337.588 12h00′
Hồng Long 0989.192.472 11h30′
Minh Khang 0979.607.180 10h30′
Hồng Long 091.3509.019 11h30′
21 Ninh Bình Nam Bình 0912.910.091 13h00′
Minh Quân 0916.426.565 12h45′
22 Sóc Sơn Bảo Quốc Tuấn 0946.932.941 – 0946.715.247 13h
13 Nghệ An Bồ Câu 0868969051 16h00′
13 Cao Bằng Dương 02803.609.656 – 0985.40.5555 – 0915.807.866

Bình luận

comments