Xuân Lai – sản xuất và phân phối các mặt hàng khẩu trang phòng sạch trong lĩnh vực: Bảo hộ lao động, thiết bị phòng sạch và sản phẩm phục vụ công nghiệp.