Khẩu trang than hoạt tính tiệt trùng 20 chiếc / hộp

Khẩu trang y tế than hoạt tính FA tiệt trùng với 4 lớp, có 02 lớp lọc và lớp than hoạt tính ở giữa có khả năng chống bụi cao.