Khẩu trang y tế bảo hộ lao động FA – màu xanh

Khẩu trang y tế bảo hộ lao động 3 lớp màu xanh được cấu tạo bởi 3 lớp – Đã tiệt trùng, có tác dụng ngăn khói, bụi, vi khuẩn xâm nhập, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp