Máy làm thân Khẩu trang y tế Trung Quốc

Máy làm thân khẩu trang y tế hoạt động dựa trên hệ điều khiển lập trình PLC, có mắt cảm biến điện tử. Giảm thiểu tỉ lệ lỗi sản phẩm và đạt năng suất thành phẩm cao.