CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP XUÂN LAI

Bắc Ninh

Văn phòng / Office

thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại

0222.3506.999
info@xuanlai.com

Bắc Ninh

Xưởng sản xuất/ Factory

Xuân Lai, Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại

0222.3506.999
info@xuanlai.com

  Xuan Lai Solution Joint Stock company

  Xuan Lai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province, Viet Nam
  0222.3506.999
  TAX Code : 0104778161
  Zip Code : 16000

  Nội thất tre trúc Xuân Lai